Wetenschapper in residentie

Jean-Baptiste Molina

Jean-Baptiste Molina

Jean-Baptiste Molina, antropoloog en agro-ecoloog van opleiding, volgt een transdisciplinaire praktijk die wetenschappen, spiritualiteiten, militantisme, kunst en andere gevoelige relaties met werelden doorkruist. Hij heeft het laboratorium voor wild onderzoek “Désorceler la finance” geïntegreerd en is medeoprichter van het transdisciplinaire non-programma voor onderzoek en creatie “ɴon-ᴀ” (2019).

Haar onderzoek gebruikt een sociaal-wetenschappelijke lens om rituelen in activistische en zelfs activistische kunstpraktijken te onderzoeken. In het kader van zijn residentie bij ISELP probeert hij de ontstaansgeschiedenis, de werking en de “symbolische doeltreffendheid” ervan in kaart te brengen.
Dit project is inherent aan zijn belangstelling voor magie, die deel uitmaakt van zijn onderzoek dat hij tijdens zijn studie antropologie is begonnen. Haar eerste ervaringen op het terrein in het zuiden van Togo, bij de Ewe die Voodoo beoefenen, brachten een transformerende kracht aan het licht: terug in Brussel werd de magie die haar praktijk doordringt, van een studieobject tot een initiatorische, artistieke en militante praktijk.

De toenadering tussen kunst en magie zal volgens hem waarschijnlijk bijdragen tot de vestiging van nieuwe maatschappelijke paradigma’s, tot de vorming van nieuwe individuele en collectieve systemen. Hij werkt hieraan met verschillende middelen, meestal geworteld in experimenten die praktijk en reflectie combineren.