Traject

TRAJECT is een interdisciplinair onderzoekslaboratorium dat actoren, zowel intern als extern bij ISELP, samenbrengt rond gemeenschappelijke studiethema’s. Het is een ruimte voor reflectie en vrije uitwisseling waar kennis, ervaringen en methodologieën worden uitgewisseld, en men beoogt het onderzoek van de raakgebieden tussen kunstgeschiedenis en maatschappelijke debatten.  

Elk project van TRAJECT wordt opgebouwd met de hulp van een variabel aantal onderzoekers die door ISELP worden aangezocht omdat zij min of meer nauwe banden hebben met de voorgestelde casestudies. Onderzoekers die een bijzondere affiniteit met een van deze hebben, kunnen zich toch op aanvraag bij de betrokken groep aansluiten, indien de opvangvoorwaarden dit toelaten. 

Ongeveer een keer per maand komen de onderzoekers bijeen rond een gemeenschappelijk onderwerp. Hun methodologisch kader is onderverdeeld in vier opeenvolgende fasen die het verloop van hun onderzoek afbakenen zonder een precies tijdschema op te leggen: ijkpunten, verkenning, kruisbestuiving, verankering. De onderzoekers bepalen samen de duur. 

Casestudies worden weinig of niet openbaar gemaakt totdat de onderzoekers bepalen dat het tijd is om een bepaald stadium van hun proces of resultaat te presenteren, ongeacht welke dit zijn. 

Wilt u meer weten? 

Neem contact op met Mélanie Rainville,