Kunst & openbare ruimte 


De belangstelling van het ISELP voor openbare kunst gaat terug tot de tentoonstelling La couleur et la ville, die in 1978 in het kader van een samenwerking tussen ISELP en JAP in de Brusselse stedelijke ruimte werd georganiseerd. In het verlengde hiervan vinden in het Instituut bijeenkomsten plaats over de rol van kunstenaars in de openbare omgeving. 

In 1981 leidde dit tot een denktank, Environnemental genaamd, die in 1983 een Manifeste pour l’Environnemental publiceert en van 1989 tot 1999 het tijdschrift Environnemental. Van meet af aan is het de bedoeling de verschillende actoren in de stad (stedenbouwkundigen, kunstenaars, gebruikers) bijeen te brengen om de artistieke dimensie van de architectuur zo vroeg mogelijk in het proces te activeren. Deze debatten hebben onder meer geleid tot het 1%-beleid, waarbij een deel van het budget voor ruimtelijke ordening wordt bestemd voor artistieke interventie.  

In de jaren 2000 heeft het Instituut verschillende inventarissen van openbare kunst gepubliceerd en deelgenomen aan verschillende comités van deskundigen. In 2015 heeft het een inventaris voorgesteld door een onderzoekslaboratorium, Being Urban, die het jaar nadien heeft geleid tot een prospectieve publicatie gewijd aan het geval Brussel. Naast deze onderzoeken heeft het Instituut ook een aantal langlopende integratieprojecten gesteund.