There are no upcoming evenementen at this time.

Beroep: kunsthistoricus

Beroep: kunsthistoricus

Wat is het beroep en de functie van de kunsthistoricus in de huidige samenleving? Waarom en hoe kunnen hun zichtbaarheid en de legitimiteit van hun acties in de publieke sfeer worden vergroot? Hoe spelen ze op de arbeidsmarkt? Hoe kunnen we de kunstgeschiedenis relevant houden voor haar tijd en ertoe bijdragen dat zij meer inclusief wordt?

Deze pagina is een werk in uitvoering. Hier zijn enkele gedachten en verwijzingen totdat de onderzoekers die bij deze casestudy betrokken zijn, klaar zijn om inhoud te delen!

Wat is de rol van kunsthistorici vandaag de dag? Is het kruispunt tussen de universiteit en de andere werkterreinen van de kunsthistoricus vloeiend? Welke middelen en instrumenten zijn beschikbaar voor jonge afgestudeerden? Welke vormen nemen hun praktijken aan en hoe worden ze getransformeerd? Is de kunsthistoricus noodzakelijkerwijs een onderzoeker? Is de status van onafhankelijk onderzoeker een utopie? Welke valkuilen moeten worden vermeden en welke projecten moeten worden opgezet om jonge kunsthistorici te ondersteunen?

Bibliografie in ontwikkeling

Conferentie

CHASSEY, Éric de, Antoinette Le Normand-Romain et Alain Schnapp, À quoi sert  l’histoire de l’art aujourd’hui ?, Paris, Institut national d’histoire de l’art (INHA), 12 juillet 2021.

Boeken   

LAMOUREUX, Johanne, Historienne de l’art, Montréal, Les presses de l’Université de  
Montréal, 2007. 

LEMOINE-SCHONNE, Marion et Matthieu Leprince, Être un chercheur reconnu ?  
Jugement des pairs, Regard des publics, Estime des proches, Brest, Rennes, MSHB-PUR, 2019. 

PASSINI, Michela, L’œil et l’archive. Une histoire de l’histoire de l’art, Paris, La Découverte,
2017.

TALON-HUGON, Carole, Les arts du XXe siècle, Paris, PUF, 2018.

Podcast

BEAUZAC, Julie, Vénus s’épilait-elle la chatte ?, 2019,2020, 2021.

Rapporten  

DETHIER, B., BEBIROGLU, N. & AMERYCKX, C., La face cachée du doctorat. Témoignages sur l’interruption du processus doctoral en Fédération Wallonie-Bruxelles, 2020.

FRENAY, Marianne, Projet RoPe : Abandon et persévérance au doctorat en Fédération Wallonie-Bruxelles, ULB-UCL, 7 mai 2018.  

Online hulpmiddelen 

SERVICE D’INFORMATION SUR LES ÉTUDES ET LES PROFESIONS (SIEP),
« Historien·ne de l’art », Fiches métiers