Onder redactie van Pauline de La Boulaye en Adrien Grimmeau.
Teksten : Olivier Bastin, Julien Celdran, Laurent Courtens, Gilles Debrun, Simona Denicolai & Ivo Provoost, Xurxo Durán Sineiro, Jérôme Giller, Stephan Goldrajch, Tiffany Hernalesteen, Thomas Laureyssens, Edwin Lavallée, Laurent Petit, Arnaud Théval, Septembre Tiberghien, Cécile Vandernoot…
2016
CFC Editions / ISELP
224 pagina’s
15 EURO

Editie

Being Urban

Voor kunst in de stad. Brussel

Being Urban

Het laboratorium Being Urban van ISELP bracht kunstenaars, stedelijke actoren en bewoners samen om na te denken over een gemeenschappelijk thema: de plaats van de mens in onze stedelijke toekomst.

De hier verzamelde teksten zijn het resultaat van dit laboratorium. Zij gaan uit van de standpunten van kunstenaars, overheidsfunctionarissen en deskundigen – stedenbouwkundigen, architecten, historici en kunsthistorici – om concrete acties te overwegen. De kunst die door dit boek wordt ondersteund, wil ruimtes van vrijheid, menselijke banden, bevraging en openheid creëren en activeren.

Het schetst de evolutie van stadsplanning en openbare kunst in Brussel sinds 2000, belicht recente projecten die betrekking hebben op de collectieve stedelijke toekomst en reikt instrumenten aan voor de vernieuwing van kunst in de stad. Een essentiële kwestie in de huidige context. Een nuttige gids voor wie kunst en maatschappij wil ontleden en Brussel anders wil zien.