Aller au contenu
>

Appel à résidence

résidences scientifiques / scientific residencies wetenschapsresidenties

 Télécharger l'appel à résidence complet ici : FREN

FR - Soucieux d’encourager la recherche en histoire de l’art, l’ISELP initie un tout nouveau programme de résidences scientifiques dans le contexte de son cinquantième anniversaire.

Le programme de résidences scientifiques s’adresse aux jeunes chercheur·euse·s en histoire de l’art ou en sciences humaines qui s’intéressent à la culture artistique contemporaine et souhaitent mener une première recherche indépendante. Il offre une bourse de 2000 euros, un bureau situé dans le centre de documentation et un accompagnement durant trois mois.

Nous cherchons notre deuxième résident·e! Vous avez complété ou vous achevez vos études en histoire de l’art ou en sciences humaines? Vous souhaitez poursuivre vos recherches en lien avec la culture artistique contemporaine dans un contexte privilégié? Présentez-nous votre projet et courez la chance de le développer à l’ISELP!

• Date limite d’envoi des dossiers : 1er novembre 2020 (résidence au début 2021)
• Pour plus d’informations, contactez Mélanie Rainville : m.rainville@iselp.be

 

EN - Eager to encourage research in the history of art, ISELP is initiating a brand new scientific residency programme as part of its fiftieth anniversary.

The scientific residency programme is aimed at young history of art or humanities researchers who are interested in contemporary art and who wish to conduct their first independent research. It offers a grant of 2000 euros, an office in the documentation centre and three months of support.

We are looking for our second researcher in residence! Have you completed or are about to complete your studies in history of art or humanities? Do you wish to pursue your contemporary art-related research in a unique setting? Submit your project for a chance to develop it at ISELP!

• Application deadline: 1st November 2020 (residency in early 2021)
• Contact Mélanie Rainville for more information : m.rainville@iselp.be

 

NL - ISELP koestert de ambitie het onderzoek in de kunstgeschiedenis aan te moedigen en heeft ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag een heel nieuw programma van wetenschapsresidenties uitgewerkt.

Dit programma van wetenschapsresidenties richt zich tot jonge onderzoekers in de kunstgeschiedenis of menswetenschappen die belang stellen in de hedendaagse artistieke cultuur en een eerste onafhankelijk onderzoek
wensen te voeren. Het programma biedt een beurs van € 2.000 aan, een bureau in ons documentatiecentrum en begeleiding gedurende drie maanden.

We zijn momenteel op zoek naar onze tweede onderzoeker in residentie! Bent u al afgestudeerd of voltooit u momenteel uw studies in de kunstgeschiedenis of de menswetenschappen? Wenst u uw onderzoek in verband met de hedendaagse artistieke cultuur voort te zetten in een bevoorrechte omgeving? Stel ons dan uw project voor en maak kans om het te mogen ontwikkelen aan ISELP!

• Uiterste datum voor indiening van de dossiers: 1 november 2020 (residentie begin 2021)
• Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mélanie Rainville : 
m.rainville@iselp.be